Žene za zajednicu - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj(INFORMACIJE)
Žene za zajednicu.
Na projektu zaposleno je 5 žena pripadnica ciljane skupine: Jadranka Kuzmanović, Marica Rački, Božica Tušek, Vazmenka Majetić i Kartarina Jurković. Na projektu rade i Snježana Jurković kao računovodstveni referent i Renata Brajdić kao voditelj projekta. Osam žena pripadnica ciljane skupine brine o 48 krajnja korisnika na području naselja Općine Brod Moravice. Aktivnosti ovog projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti).


(INFORMACIJE)
Pružimo ruku jedni drugima.
Promidžba Programa "Zaželi" na HRT emisiji za starije osobe "Županijska panorama PGŽ" gdje sudjeluje gerontodomaćica Božica Tušek iz programa "Pružimo ruku jedni drugima" sa korisnikom programa  Borislavom Markovićem u zaseoku Moravička Sela na području  Općine Brod Moravice.

STUDENI 2018.
(INFORMACIJE)
Pružimo ruku jedni drugima.
01. 11. 2018. godine u projektu "ZAŽELI- Pružimo ruku jedni drugima" zaposleno je 5 žena koje brinu o 40 korisnika treće životne  dobi sa područja Općine Brod Moravice: Jadranka Kuzmanović, Vazmenka Majetić, Božica Tušek, Marija Rački i  Katarina Jurković.

RUJAN
(poziv korisnicima)
Poziv za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju - krajnjih korisnika u „Programu zapošljavanja žena - zaželi“
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-390, od 13.kolovoza 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0271, Načelnik Općine Brod Moravice objavljuje:
POZIV
za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju-krajnjih korisnika u „programu zapošljavanja žena-zaželi“
Pozivamo sve starije osobe od 65 godina, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronične bolesnike), te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora i higijeni, osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja te pomoć u društvenim aktivnostima da se prijave osobno ili putem druge osobe u općinu brod moravice pozivom na broj telefona 051/817-180 najkasnije do 15.listopada 2018.g. u vremenu od 7 do 14 sati.
Načelnik:
Dragutin Crnković

KOLOVOZ
(potpisivanje ugovora)
Zaželi - program zapošljavanja žena | Općina Brod Moravice - pružimo ruku jedni drugima.
U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u Zagrebu su potpisani ugovori u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program za zapošljavanje žena”. Jedan od 10 ugovora na kojoj su nazočili Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, Majda Burić, državna tajnica i Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  potpisao je i načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković. Projekt Općine Brod Moravice, pod nazivom „Pružimo ruku jedni drugima“, predviđa zapošljavanje 5 žena koje će brinuti o minimalno 40 starijih i nemoćnih osoba. Dio žena iz projekta će se educirati za deficitarna zanimanja te će im se na taj način pružiti dodatna znanja, povećati kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Projekt traje ukupno 30 mjeseci, a odobrena sredstva za njegovo financiranje iznose 991.615,76 kuna bespovratnih sredstava u 100%-tnom intenzitetu potpore. Projekt se financira  sredstvima iz ESF-a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Općina Brod Moravice u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Rijeka-Područni ured Delnice Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Rijeka – Područni ured Delnice, a izradila ga je Općina Brod Moravice. Projekt daje prednost zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, odnosno ženama starijim od 50 godina, ženama s najviše završenom srednjom stručnom spremom, itd.
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj