Poučna staza "Lazica" Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Poučna staza "Lazica"

Svrha staze  je edukativna, a to je u prvom redu upoznavanje posjetilaca s djelatnošću  lovstva u Republici Hrvatskoj i mijenjanju nekih uvriježenih (loših) pogleda na lov i lovstvo. Osim  lovstva poučna staza upoznaje posjetioca i s drugim sastavnicama prirode, a  služit će učenicima škole, turistima, lovcima i općenito svima koji žele  upoznati prirodu ovog dijela Gorskog Kotara i djelatnost LD «Srndać» Brod  Moravice. Cilj poučne  staze je da se na prihvatljiv, svima razumljiv i jednostavan način prikažu razni  dijelovi ekosistema i njihov značaj i utjecaj na ukupan odnos čovjeka i  prirode. Veoma  veliku važnost poučnoj stazi daje i prikaz rada lovaca na očuvanju prirode i  svih njenih čimbenika, potičući prolaznika na bolje razumijevanje lovstva kao  ljudske djelatnosti u kojoj se više nego drugdje isprepliće zavisan odnos  čovjeka i prirode.

Opis  područja pružanja staze >
Područje  pružanja poučne staze nalazi se u centralnom dijelu lovišta «Završje»,  sjeverozapadno od naselja Gornji Kuti. Početna i završna točka nalaze se kod  lovačke kuće «Lazica». Izradom poučne staze obogaćuje se turistička ponuda  Općine Brod Moravice, a u užem smislu naslanja se na lokalne atrakcije  (Lovačka kuća „Lazica" i događaji oko nje, Čitaonica sela Kuti, vidikovac Parag,  biciklistička staza). Staza se  prostire na području GJ „Završje", odsjek 32a, u šumskom predjelu Vršak, a teren  je blago valovit, vrtačast. Dužina staze je 1,2 km, a visinska razlika najniže i  najviše točke je cca 40  m. Na dva mjesta su postavljene drvene klupe -  odmorišta, a otprilike na sredini staze nalazi se Planinarska kuća  Lazica.

Tematske cjeline na  poučnoj stazi >
Ukupno je  postavljeno 35 poučnih tabli, 20 A2 formata i 15 A4 formata koje se mogu  podijeliti u nekoliko tematskih cjelina. To  su:
  • lovstvo
  • životinjske  vrste
  • biljne  vrste
  • gljive
  • ostalo
Cjeline se  isprepliću tijekom cijele trase staze, već kako koji opisani objekt pridolazi. Ovisno o daljnjim željama i potrebama staza se može nadograđivati daljnjim postavljanjem poučnih tabli s opisom biljnih vrsta, izradom amfiteatra - škole u prirodi itd.
Podijelite informacije o stazi "Lazica"
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj