Deaktivna savjetovanja s javnošću - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Deaktivna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Vodič za građane Brod Moravice, proračun 2020
2020.
Vodič za građane Brod Moravice, proračun 2019
2019.
Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu.
2019.
Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza.
2019.
Odluka o komunalnom doprinosu.
2018.
Brod Moravice službeni web portal
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj