Žene za zajednicu - Brod Moravice | službeni web portal

Go to content

Žene za zajednicuRUJAN
(poziv korisnicima)
Poziv za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju - krajnjih korisnika u „Programu zapošljavanja žena - zaželi“
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-390, od 13.kolovoza 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0271, Načelnik Općine Brod Moravice objavljuje:

POZIV
za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju-krajnjih korisnika u „programu zapošljavanja žena-zaželi“
Pozivamo sve starije osobe od 65 godina, osobe u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom, kronične bolesnike), te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora i higijeni, osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja te pomoć u društvenim aktivnostima da se prijave osobno ili putem druge osobe u općinu brod moravice pozivom na broj telefona 051/817-180 najkasnije do 15.listopada 2018.g. u vremenu od 7 do 14 sati.
Načelnik:
Dragutin Crnković

KOLOVOZ
(potpisivanje ugovora)
Zaželi - program zapošljavanja žena | Općina Brod Moravice - pružimo ruku jedni drugima.
U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u Zagrebu su potpisani ugovori u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program za zapošljavanje žena”. Jedan od 10 ugovora na kojoj su nazočili Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, Majda Burić, državna tajnica i Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  potpisao je i načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković. Projekt Općine Brod Moravice, pod nazivom „Pružimo ruku jedni drugima“, predviđa zapošljavanje 5 žena koje će brinuti o minimalno 40 starijih i nemoćnih osoba. Dio žena iz projekta će se educirati za deficitarna zanimanja te će im se na taj način pružiti dodatna znanja, povećati kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Projekt traje ukupno 30 mjeseci, a odobrena sredstva za njegovo financiranje iznose 991.615,76 kuna bespovratnih sredstava u 100%-tnom intenzitetu potpore. Projekt se financira  sredstvima iz ESF-a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Općina Brod Moravice u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Rijeka-Područni ured Delnice Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Rijeka – Područni ured Delnice, a izradila ga je Općina Brod Moravice. Projekt daje prednost zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, odnosno ženama starijim od 50 godina, ženama s najviše završenom srednjom stručnom spremom, itd.
Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content